Input:

168/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku Garance

č. 168/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č.134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, se mění a doplňuje takto:
1. § 54 zní:
„Cenné papíry, pro něž nebyla vyhlášena zvláštní cena (§ 53), podíly u společností s ručením obmezeným a závodní podíly u hospodářských a