Input:

166/1949 Sb., Zákon o sídle správního soudu Garance

č. 166/1949 Sb., Zákon o sídle správního soudu
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o sídle správního soudu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za sídlo správního soudu (§ 137, odst. 1 Ústavy) se stanoví Bratislava.
§ 2.
Pro správní soud platí až do nové úpravy zákon ze dne 16. června 1937, č. 164 Sb., o nejvyšším správním soudě.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v.