Input:

165/1945 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména Archiv

č. 165/1945 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1945
o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Žádosti československých státních občanů za povolení změny neslovanského nebo neslovansky znějícího jména na slovanské podléhají