Input:

164/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek Garance

č. 164/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. června 1948,
kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1.
Lhůty podle zákona č. 125/1946 Sb. stanovené v § 1 vládního nařízení ze dne 27. května