Input:

161/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy, ve znění účinném k 2.5.1961, platné do 30.6.2001 Archiv

č. 161/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy, ve znění účinném k 2.5.1961, platné do 30.6.2001
[zrušeno č. 301/2000 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
40/1961 Sb.
(k 2.5.1961)
ruší vše kromě § 4
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Oddíl 1.
Přesun působnosti v oboru náhrad za osobní úkony a při věcných plněních podle zákona o obraně státu.
(zrušen 40/1961 Sb.)
Oddíl 2.
Změna příslušnosti k vydání výpisů z vojenských matrik.
§ 4.
Výpisy z vojenských matrik (§ 26 odst. 3 zákona č.