Input:

16/1952 Sb., Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1951 Garance

č. 16/1952 Sb., Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1951
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 25. dubna 1952
o změnách úředních názvů míst v roce 1951.
Ministr vnitra vyhlašuje podle § 5 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů:
V roce 1951 byly provedeny tyto změny a stanoveny tyto nové úřední názvy míst:
1. V kraji Pražském:

V okrese Beroun:
název Dobřichovice 1. díl v obci Mořinka byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce;
název Leč 2. díl v obci Skuhrov byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce.

V okrese Hořovice:
název Hrachoviště 2. díl v obci Podluhy byl zrušen jako název osady, která zanikla.

V okrese Kladno:
název osady Vrapice, patřící dříve k obci Stehelčeves, se stal úředním názvem části obce Kladno, k níž byla tato osada připojena;
názvy Dříň a Újezd v obci Kladno byly zrušeny jako názvy osad, které zanikly sloučením;
název Malá Dobrá v obci Velká Dobrá byl zrušen jako název osady, která zanikla sloučením.

V okrese Kutná Hora:
pro obec vzniklou sloučením Dojetřic a Sázavy byl stanoven název Sázava; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy části nové obce.

V okrese Mělník:
pro obec vzniklou sloučením Chramostku a Lužce nad Vltavou byl stanoven název Lužec nad Vltavou; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;
pro obec vzniklou sloučením obcí Kly a Záboří byl stanoven název Kly; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Mladá Boleslav:
název Veliké Horky v obci Strenice byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce.

V okrese Praha-jih:
pro obec vzniklou sloučením Holyně a Slivence byl stanoven název Slivenec; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;
pro obec vzniklou sloučením obcí Přestavlky a Slapy byl stanoven název Slapy; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;
název Veselka v obci Řitka byl zrušen jako název osady, která vznikla sloučením.

V okrese Praha-sever:
název Horní Chabry v obci Dolní Chabry byl zrušen jako název osady, která zanikla sloučením;
název Xaverov v obci Horní Počernice byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce;
název Zdibsko v obci Klecany byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce;
název Blatov v obci Újezd nad Lesy byl zrušen jako název osady, která zanikla sloučením.

V okrese Votice:
názvy osady Nahořany, patřící dříve k obci Radostovice, a osady Rodná, patřící dříve k obci Rodná v okrese Pacov, kraj Jihlavský, se staly úředními názvy částí obce Radvanov, k níž byly tyto osady připojeny.
2. V kraji Českobudějovickém:

V okrese Český Krumlov:
pro obec vzniklou sloučením obcí Český Krumlov a Vyšný byl stanoven název Český Krumlov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Jindřichův Hradec:
název Hutě u Příbraze v obci Příbraz byl zrušen jako název osady; zůstal úředním názvem místní části této obce.

V okrese Kaplice:
pro obec Bolechy byl stanoven název Loučovice.

V okrese Trhové Sviny:
názvy Dobrkov a Dolní Lhotka v