Input:

159/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev Garance

č. 159/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950,
kterým se mění počet a působnost ministerstev.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
(1) Z ministerstva průmyslu se zřizuje ministerstvo těžkého průmyslu.
(2) Ministerstvo těžkého průmyslu plní úkoly dosavadního ministerstva průmyslu, pokud jde o úkoly těžkého průmyslu (doly, energetika, chemie, hutě, těžké strojírenství, přesné strojírenství, všeobecné strojírenství a kovovýroba, automobily a letadla).
§ 2.
(1) Zřizuje se ministerstvo lehkého průmyslu.
(2) Ministerstvo lehkého průmyslu plní ostatní úkoly dosavadního ministerstva průmyslu s výjimkou výroby stavebních hmot.
§ 3.
(1) Z ministerstva výživy se zřizuje ministerstvo potravinářského průmyslu.
(2) Ministerstvo potravinářského průmyslu plní úkoly dosavadního ministerstva výživy v oboru potravinářské a přidružené výroby.
(3) Ostatní úkoly ministerstva výživy přecházejí na ministerstvo vnitřního obchodu.
§ 4.
(1) Z ministerstva techniky se zřizuje ministerstvo