Input:

158/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948 Garance

č. 158/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)
Čís. 65.321/IV-2/48.
V Praze, dne 7. dubna 1948.

Pane chargé d'affaires,
Vzhledem k tomu, že kurs Československé koruny v poměru k cizím měnám byl upraven v roce 1945 měnovou reformou a poněvadž v důsledku toho autonomní celní sazby všeobecného celního sazebníku československého byly počínaje dnem 1. července 1947 na odpovídající výši valorisovány a poněvadž vláda Československá se usnesla, aby smluvní celní sazby vyplývající z celních úmluv republiky Československé byly rovněž valorisovány, bylo ujednáno mezi vládou Československou a vládou Řeckou, že celní sazby, poskytnuté v článku 4. prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Řeckou ze dne 30. července 1923 pro vína (ex č. 109 československého celního sazebníku), pocházející z Peloponesu, Attiky, Beotie, Thesalie, Epiru, Macedonie, Thracie a ze všech řeckých ostrovů, budou valorisovány na 350.- korun československých za 100 kg pro vína dovážená v sudech a na 700.- korun československých za 100 kg pro vína v lahvích.
Tato dohoda podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů republiky Československé a vstoupí v platnost v den, který vláda