Input:

156/1949 Sb., Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním Garance

č. 156/1949 Sb., Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. června 1949
o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pokuty za správní přestupky a pořádkové pokuty, uložené úřady nebo orgány veřejné správy, jakož i propadlé jistoty, výtěžky pohledávek ze záruk a výtěžky zpeněžených věcí prohlášených za propadlé v řízení správním plynou do státní pokladny s výjimkou částek, jež podle příslušných předpisů připadají Likvidačnímu fondu měnovému.
§ 2.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech dosavadních předpisů které odporují ustanovení § 1, zejména
1. ustanovení § 233 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., ve znění čl. 3 zákona ze dne 23. listopadu 1927, č. 169 Sb.
2. příslušných ustanovení obecních zřízení, jakož i městských statutů o odvádění pokut,
3. ustanovení čl. 11