Input:

154/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob Garance

č. 154/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. listopadu 1950,
kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných