Input:

152/1947 Sb., Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946, platné do 31.8.1998 Archiv

č. 152/1947 Sb., Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946, platné do 31.8.1998
[zrušeno č. 206/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20.srpna 1947
o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5.prosince 1946.
Obchodní a platební dohoda mezi republikou