Input:

151/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť Slovenského národního povstání Garance

č. 151/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť Slovenského národního povstání
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25.srpna 1947
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19.října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Na paměť slovenského národního povstání se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé a pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích. Dole vpravo od státního znaku jest značka původcova