Input:

151/1946 Sb., Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot, platné do 29.12.1948 Archiv

č. 151/1946 Sb., Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot, platné do 29.12.1948
[zrušeno č. 313/1948 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. června 1946
o uvolnění některých stavebních hmot.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:
§ 1.
(1) Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) jehličnatého tesaného dřeva, měkkého jehličnatého řeziva, cementu, součástí montovaných staveb a krycí a isolační lepenky.
(2) Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další dřevo