Input:

150/1949 Sb., Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů Garance

č. 150/1949 Sb., Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů
NAŘÍZENÍ
ministrů práce a sociální péče a vnitra
ze dne 24. května 1949,
jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů.
Ministři práce a sociální péče a vnitra nařizují v dohodě se zúčastněnými ministry a po slyšení jednotné odborové organisace podle § 20 zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949:
§ 1.
(1) Dovolená zaměstnanců zahraniční služby, kteří konají službu v tropickém pásmu, se prodlužuje o jeden kalendářní týden.
(2) Zaměstnancům