Input:

15/1949 Sb., Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení), platné do 30.6.1950 Archiv

č. 15/1949 Sb., Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení), platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 64/1950 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Státním zaměstnancům, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny vládními nařízeními