Input:

15/1946 Sb., Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950 Archiv

č. 15/1946 Sb., Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 64/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1946
o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Státní příspěvek vyživovací, jehož výše byla naposledy stanovena v zemích České a Moravskoslezské vládním nařízením ze dne 10. července 1945, č. 29 Sb., o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, a na Slovensku ustanovením § 119 zákona ze dne 10. června 1943, č. 80 Sl. z., o úpravě některých právních poměrů souvisejících s výkonem vojenské a jiné obdobné služby, se nově upravuje a činí pro osobu a den:
1. pro osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného k vojenské službě:
 
a)
v Praze,v Brně,v Bratislavě a v Moravské Ostravě
34 Kčs,
b)
v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů
30 Kčs,
c)
ve všech ostatních místech
26 Kčs.
2. pro ostatní oprávněné:
 
a)
v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě
19 Kčs,
b)
v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů
16 Kčs,
c)
ve všech ostatních místech
13 Kčs.
(2) V mimořádných případech, hodných zcela zvláštního