Input:

148/1949 Sb., Zákon o Národní galerii v Praze Garance

č. 148/1949 Sb., Zákon o Národní galerii v Praze
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o Národní galerii v Praze.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
§ 1.
Národní galerie v Praze je státní ústav, jehož úkolem je odborně shromažďovati a spravovati malířská, sochařská a grafická díla domácího i cizího umění, o nich vědecky bádati a činiti je přístupnými veřejnosti.
§ 2.
(1) Do vlastnictví Československého státu přecházejí bez náhrady sbírky, které jsou ve vlastnictví Moderní galerie v Praze, jakož i sbírky, které jsou jako součást zůstatkové podstaty země České buď uloženy v Moderní galerii v Praze nebo tvoří sbírky grafického oddělení Národního muzea v Praze, zahrnujíc v to i t. zv. Hollareum.
(2) Sbírky, uvedené v odstavci 1, se včleňují do sbírek Národní galerie v Praze, spolu se sbírkami, uvedenými v § 1 zákona ze dne 8. května 1936, č. 127 Sb., jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.
§ 3.
Národní galerie v Praze podléhá přímo ministerstvu školství, věd a umění.
§ 4.
Organizaci a správu Národní