Input:

147/1950 Sb., Vládní nařízení o státních cenách, platné do 27.9.1960 Archiv

č. 147/1950 Sb., Vládní nařízení o státních cenách, platné do 27.9.1960
[zrušeno č. 139/1960 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. října 1950
o státních cenách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Státní ceny se udělují jako projev uznání lidově demokratického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k socialistické výstavbě naší vlasti.
§ 2.
Státní ceny mohou býti uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům v těchto skupinách:
v prvé skupině za díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických,
v druhé skupině za vynikající vynálezy a zdokonalení metod výrobních procesorů,
v třetí skupině za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umělecké a dokumentární kinematografie a užité grafiky.
§ 3.
(1) Státní ceny mají v prvé a druhé skupině tři stupně, ve třetí skupině dva stupně.
(2) Vyznamenaným přísluší čestný titul „laureát státní ceny za rok . . .“.
(3) Vyznamenaní dostanou zároveň se státní cenou listinu o tom, že jim státní cena byla udělena (diplom).
(4) Laureáti mají právo nosit rudou stružku, lemovanou bílým a modrým proužkem, s vavřínovou snítkou.
(5) Se státními cenami jsou spojeny odměny, které činí
v první skupině u