Input:

146/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů, platné do 1.5.1961 Archiv

č. 146/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů, platné do 1.5.1961
[zrušeno č. 40/1961 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. října 1950
o přenesení správní působnosti s velitelství oblasti na velitelství okruhů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta