Input:

146/1945 Sb., Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách Garance

č. 146/1945 Sb., Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 30. listopadu 1945
o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách.
Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., vyhlašuji:
1. Namísto prozatímních kolkových známek, vydaných vyhláškou ze dne 12. června 1945, č. 11 Sb. z r. 1945, vydávají se nové prozatímní kolkové známky, tvarem, úpravou a kresbou vrchního tisku i podtisku proti dosavadním prozatímním kolkovým známkám nezměněné, avšak v takto pozměněných barvách:
a) vrchní tisk nově vydávaných kolkových známek je proveden u hodnot haléřových v barvě karmínově červené, u hodnot korunových v barvě modré;
b) ornamentální motiv podtisku je proveden u hodnot haléřových v barvě modré, u hodnot korunových v barvě karmínově červené.

Tyto kolkové známky vydávají se ve všech hodnotách, uvedených pod č. 2 vyhlášky č. 11/1945 Sb.
2. Nových prozatímních kolkových známek lze