Input:

144/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů Garance

č. 144/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v.r.
 
Opatření
Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Likvidační fond měnový stanoví podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1.
(1) Podle §§ 11 a 13 dekretu presidenta