Input:

143/1949 Sb., Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 143/1949 Sb., Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů, platné do 31.12.1967
[zrušeno č. 69/1967 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Aby byl zjednodušen a zhospodárněn výkon veřejné správy a omezen počet jejích orgánů, úřadů, ústavů, podniků, fondů a zařízení (dále jen „orgány veřejné správy“), může vláda nařízením
a) měnit a rušit působnost orgánů veřejné správy,
b) rušit orgány veřejné správy, jejichž další trvání není vzhledem ke změnám v působnosti nebo s hlediska účelné organisace veřejné