Input:

143/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení Archiv

č. 143/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o omezení žalobního práva v trestním řízení.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Bylo-li činem trestným podle zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb., o ochraně cti, který se stíhá na žalobu soukromou, ublíženo na cti osobě uvedené v § 1 , odst. 1 a 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945 č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, nemůže tato sama podati