Input:

141/1948 Sb., Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské Garance

č. 141/1948 Sb., Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. května 1948
o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona ze dne 28. března 1928, č. 57 Sb., o zařízení a působnosti báňských úřadů:
§ 1.
Revírní báňské úřady v Chomutově a v Teplicích se zrušují a jejich okresy se připojují k okresu revírního báňského úřadu v Mostě.
§ 2.
(1) Sídlo revírního báňského úřadu ve Slaném se přenáší do Kladna.
(2) K okresu revírního báňského úřadu v Kladně se připojují obvody okresních soudů:
a) v Dubé, který se vylučuje z okresu revírního báňského úřady v Kutné Hoře,
b) v Jesenici, Libochovicích, Podbořanech, Roudnici nad Labem, Štětí a Žatci, které se vylučují z okresu revírního báňského úřadu v Mostě (§ 1),
c) v Kladně a Rakovníku, které se vylučují z okresu revírního báňského úřadu v Praze.
§ 3.
(1) Použivatelnost nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 9. dubna 1943, č. 113 Sb., o sloučení obvodů revírních báňských úřadů v Plzni a v Budějovicích, se zrušuje.
(2) Revírní báňský úřad v Českých Budějovicích se zrušuje a jeho okres se připojuje k okresu revírního báňského úřadu v Praze.
(3) K okresu revírního báňského úřadu v Praze se dále připojují