Input:

141/1945 Sb., Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou Garance

č. 141/1945 Sb., Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. listopadu 1945,
kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.
Podle § 5, odst. 3, poslední věty vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 209 Sb., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové