Input:

140/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu Garance

č. 140/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. října 1950,
kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Základ národní pomoci, zřízený vládním