Input:

140/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze Garance

č. 140/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 26. října 1945
o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Pro vysoké studium politických a sociálních věd se zřizuje v Praze počátkem studijního roku 1945/46 Vysoká škola politická a sociální.
§ 2.
(1) Vysoká škola politická a sociální má tři oddělení: politické, novinářské a sociální.
(2) Jest oprávněna udíleti akademické hodnosti.
(3) Její statut vydá vláda nařízením.
(4) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.
§ 3.
Tento dekret nabývá