Input:

14/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládá "Řád budování socialistické vlasti", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 14/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládá "Řád budování socialistické vlasti", platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. února 1953,
kterým se zakládá řád „Řád budování socialistické vlasti“.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
K ocenění zásluh o vítězné vybudování socialismu v naší vlasti zakládá se „Řád budování socialistické vlasti“.
§ 2.
Řád budování socialistické vlasti se propůjčuje za mimořádně vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice, získané při budování státu a v boji o mír na poli politickém, hospodářském, sociálním nebo kulturním, při zvyšování branné schopnosti státu nebo v boji s vnitřním nepřítelem.
§ 3.
Podrobnosti o podmínkách udělení Řádu budování socialistické vlasti, jakož i podrobnosti o jeho nošení a o nošení dosavadních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 4.
Věci Řádu budování socialistické vlasti spravuje předseda vlády. Podávání a projednávání návrhů tohoto řádu upraví předseda vlády směrnicemi, vydanými v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. února 1953; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Uher v. r.
Bílek v. r.
David v. r.
Dvořák v. r.
Ďuriš v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Poláček v. r.
A. Pospíšil v. r.
J. Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Rais v. r.
Smida v. r.
Sýkora v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Šrámek v. r.
Štoll v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 14/1953 Sb.
STANOVY
Řádu budování socialistické vlasti.
Článek I.
Řád budování socialistické vlasti.
(1) Řád budování socialistické vlasti se propůjčuje za mimořádně vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice, získané při budování státu a v boji o mír na poli politickém, hospodářském, sociálním nebo kulturním, při zvyšování branné schopnosti státu nebo v boji s vnitřním nepřítelem.
(2) Řád budování socialistické vlasti propůjčuje na návrh vlády president republiky.
(3) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad o nošení řádu.
(4) Řád budování socialistické vlasti tvoří pěticípá hvězda upevněná závěsem na stuze. Hvězda je ražena ze zlata, její přední plocha je rudě smaltována, zadní plocha je leštěná. Hroty jsou ukončeny zlatými kuličkami. Průměr hvězdy mezi hroty bez kuliček činí 45 mm. Ve středu přední strany hvězdy je ražený, zlatý kotouč s plastickým malým státním znakem. Na zadní straně je stejně velký kotouč s plastickým motivem stuhy a nápisem „Za socialistickou vlast“ a dvěma vavřínovými snítkami. Na levé straně zadního kotouče je malý oválný plastický tvar pro matriční číslo. Závěs