Input:

138/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti Garance

č. 138/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti
ZÁKON
ze dne 11. května 1949,
jímž se zrušuje Svaz brannosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zrušuje se Svaz brannosti, zřízený dekretem presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 125 Sb., a jeho práva a závazky přecházejí na stát (vojenskou správu).
§ 2.
Přechod vlastnického práva a jiných knihovních práv