Input:

135/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni Garance

č. 135/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
V Plzni se zřizuje