Input:

133/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství Garance

č. 133/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1949
o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) Pro zaměstnance, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny podle prvé části vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 133 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních,, mostních a vodních v oboru ministerstva veřejných prací, platí předpisy platné pro