Input:

132/1950 Sb., Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 132/1950 Sb., Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. září 1950,
jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6