Input:

13/1948 Sb., Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu Garance

č. 13/1948 Sb., Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1948,
kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 9 zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb., zákon ze dne 1. března 1933, č. 45 Sb., ustanovení § 1, odst. 1