Input:

13/1946 Sb., Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý Garance

č. 13/1946 Sb., Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
ZÁKON
ze dne 15. ledna 1946,
kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Exportní ústav československý, zřízený vládním nařízením ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. a reorganisovaný vládním