Input:

129/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie Garance

č. 129/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. října 1945
o státním orchestru Česká filharmonie.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Z řádných a zatímních členů spolku „Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání v Praze“ se zřizuje státní orchestr s názvem Česká filharmonie jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze.
§ 2.
(1) Náklady spojené se správou a provozem státního orchestru Česká filharmonie, pokud nejsou kryty vlastními jejími příjmy, hradí stát.
(2) Práva a závazky spolku Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání“, přecházejí podle dohody se spolkem bez náhrady na státní orchestr Česká