Input:

128/1950 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 128/1950 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou, platné do 31.12.1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 22. srpna 1950,
kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou.
Ministr financí vyhlašuje podle § 27 odst. 6 zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisového zákona), připojené opatření Státní banky československé ze dne 17. srpna 1950. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.
 
Opatření
Státní banky československé
ze dne 17. srpna 1950
o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou.
Státní banka československá stanoví podle § 26 devisního zákona:
§ 1.
(1) Devisoví tuzemci (§ 2 odst. 1 devisového zákona) jsou povinní ohlašovati Státní bance československé (zahraniční skupině) majetkověprávní spory s cizinou, v nichž vystupují jako žalobci, žalovaní nebo jiní účastníci