Input:

128/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské Garance

č. 128/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské.
K návrhu vlády ustanovuji:
Čl. I.
Územní organisace.
§ 1.
(1) Územní organisace finančních úřadů II. a I. stolice, jakož i finančních úřadů výkonných v zemích České a Moravskoslezské se obnovuje v tom uspořádání a stavu, v jakém byla dne 29. září 1938 podle tehdy platných předpisů.
(2) Odchylkou od ustanovení odstavce 1 platí až do další úpravy územní organisace změny uvedené v §§ 2 až 11.
§ 2.
Zemská finanční ředitelství.
(1) Finanční ředitelství v Opavě se zrušuje; místo něho se zřizuje v Opavě expositura zemského finančního ředitelství v Brně s názvem „Zemské finanční ředitelství v Brně - expositura v Opavě“.
(2) Působnost expositury se vztahuje na obvod bývalého finančního ředitelství v Opavě, zvětšený o obvody berních správ v Moravské Ostravě, Novém Jičíně a zrušené berní správy v Místku, pokud se týče na obvody působnosti okresních finančních ředitelství v Opavě a Moravské Ostravě a katastrálních měřických úřadů v Českém Těšíně, Frýdku, Fryštátě, Moravské Ostravě, Novém Jičíně, Bílovci, Bruntále, Frývaldově, Hlučíně, Krnově, Opavě a Vítkově.
§ 3.
Zemské finanční pokladny.
Působnost zemské finanční pokladny v Opavě se vztahuje na obvod zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě (§ 2, odst. 2).
§ 4.
Berní správy.
(1) Berní správa v Městě Teplé se zrušuje; berní okres Bečov nad Teplou se připojuje k obvodu berní správy v Lokti.
(2) Berní správa v Přísečnici se zrušuje a místo ní se zřizuje berní správa ve Vejprtech s týmž obvodem působnosti.
(3) Z obvodu berní správy v Dubé se vylučuje berní okres Štětí a připojuje se k obvodu berní správy v Litoměřicích. Působnost berní správy v Dubé se zároveň přenáší na berní správu v České Lípe.
(4) Berní správy v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně se ponechávají tak, jak jest uvedeno ve vládním nařízení ze dne 31. prosince 1938, č. 891 Sb., o organisaci berních správ a berních úřadů v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně.
(5) Ponechává se berní správa v Berouně; její obvod tvoří obvod berního úřadu v Berouně.
(6) Z obvodu berní správy ve Frýdku se vylučuje obvod berního úřadu Moravská Ostrava II a připojuje se k obvodu berní správy v Moravské Ostravě.
(7) Ustanovení § 3 nařízení ministra financí ze dne 23. října 1944, č. 248 Sb., o změnách v územní organisaci některých finančních úřadů, jímž byla zrušena berní správa v Místku, zůstává i nadále použivatelným.
§ 5.
Okresní finanční ředitelství.
(1) Okresní finanční ředitelství v Chebu se zrušuje; místo něho se zřizuje okresní finanční ředitelství v Karlových Varech s týmž obvodem působnosti.
(2) Z obvodu okresního finančního ředitelství v Jičíně se vylučují berní úřady a důchodkové kontrolní úřady v Broumově, Polici nad Metují a Úpici a připojují se k obvodu okresního finančního ředitelství v Hradci