Input:

125/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů Garance

č. 125/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
VYHLÁŠKA
předsedy Ústředního báňského úřadu
ze dne 11. srpna 1960,
kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb.:
§ 1
Obvody obvodních báňských úřadů tvoří
1.  u Obvodního báňského úřadu v Praze:
a)  kraj Středočeský bez okresů Kladno, Mělník a Rakovník,
b)  kraj Jihočeský;
2.  u Obvodního báňského úřadu v Kladně: z kraje Středočeského okresy Kladno, Mělník a Rakovník;
3.  u Obvodního báňského úřadu ve Stodu: kraj Západočeský bez okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
4.  u Obvodního báňského úřadu v Lokti: z kraje Západočeského okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
5.  u Obvodního báňského úřadu v Teplicích: kraj Severočeský;
6.  u Obvodního báňského úřadu v Pardubicích: kraj Východočeský;
7.  u Obvodního báňského úřadu v Brně:
a)  kraj Jihomoravský,
b)  z kraje Severomoravského okresy Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
8.  u Obvodního báňského úřadu v Ostravě: kraj Severomoravský bez okresu Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
9.  u Obvodního báňského úřadu v Bratislavě: kraj Západoslovenský;
10.  u Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici: kraj Středoslovenský