Input:

125/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů Garance

č. 125/1960 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
VYHLÁŠKA
předsedy Ústředního báňského úřadu
ze dne 11. srpna 1960,
kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb.:
§ 1
Obvody obvodních báňských úřadů tvoří
1. u Obvodního báňského úřadu v Praze:
a) kraj Středočeský bez okresů Kladno, Mělník a Rakovník,
b) kraj Jihočeský;
2. u Obvodního báňského úřadu v Kladně: z kraje Středočeského okresy Kladno, Mělník a Rakovník;
3. u Obvodního báňského úřadu ve Stodu: kraj Západočeský bez okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
4. u Obvodního báňského úřadu v Lokti: z kraje Západočeského okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
5. u Obvodního báňského úřadu v Teplicích: kraj Severočeský;
6. u Obvodního báňského úřadu v Pardubicích: kraj Východočeský;
7. u Obvodního báňského úřadu v Brně:
a) kraj Jihomoravský,
b) z kraje Severomoravského okresy Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
8. u Obvodního báňského úřadu v Ostravě: kraj Severomoravský bez okresu Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;
9. u Obvodního báňského úřadu v Bratislavě: kraj Západoslovenský;
10. u Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici: kraj