Input:

122/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze Garance

č. 122/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 18. října 1945
o zrušení německé university v Praze.
Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské university a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé republiky, ustanovuji k návrhu vlády:
§ 1.
Německá universita v Praze,