Input:

12/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957, platné do 19.5.1966 Archiv

č. 12/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957, platné do 19.5.1966
[zrušeno č. 93/1969 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. ledna 1960
o Světové poštovní úmluvě a ujednání sjednaných v Ottavě dne 3. října 1957.
Na XIV. Světovém kongresu v Ottavě byly dne 3. října 1957 sjednány:
1. Světová poštovní úmluva,
2. Ujednání o poštovních balících,
3. Ujednání o cenných psaních a cenných balících,