Input:

119/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti Garance

č. 119/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 18. května 1949
o lhůtě k podávání žádosti o vrácení státního občanství osobám německé národnosti.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství