Input:

118/1949 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25.1.1949 Garance

č. 118/1949 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25.1.1949
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. května 1949
o vydání drobných peněz papírových po 5,- Kčs s datem 25. ledna 1949.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března, 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, svého oblastního ústavu pro Slovensko v