Input:

117/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946 Garance

č. 117/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
ZÁKON
ze dne 11. června 1947
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:
k důchodu invalidnímu a starobnímu ................................ Kčs 600,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému .............................. Kčs 400,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých .............. Kčs 200,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku) ................... Kčs 200,-.
Přídavek se neposkytuje k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytuje se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946.
§ 2.
(1) K důchodům z úrazového pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové