Input:

117/1946 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné Garance

č. 117/1946 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby se zřetelem na mimořádné hospodářské poměry - zejména měnové a