Input:

116/1950 Sb., Vládní nařízení jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče Garance

č. 116/1950 Sb., Vládní nařízení jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950,
jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20 odst. 1 poslední věty zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, a podle § 39 zákona 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči:
§ 1.
Vyměřovacím základem pro dávky a pojistné národního pojištění nemocenského jsou u příslušníků Sboru bezpečnosti a Sboru vězeňské stráže základní plat, funkční přídavek a služební přídavek.
§ 2.
Základnou pro výměru příspěvku na úhradu nákladu