Input:

115/1946 Sb., Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků Garance

č. 115/1946 Sb., Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
ZÁKON
ze dne 8. května 1946
o právnosti jednání souvisících s bojem o znovudobytí svobody Čechů a Slováků.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.
§ 2.
(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin