Input:

114/1949 Sb., Nařízení ministerstva spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové Garance

č. 114/1949 Sb., Nařízení ministerstva spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 29. dubna 1949,
jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy