Input:

11/1948 Sb., Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 11/1948 Sb., Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. ledna 1948,
jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946,