Input:

11/1945 Sb., Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava Garance

č. 11/1945 Sb., Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
Vyhláška ministra financí
ze dne 12. června 1945
o provisorním vydání kolkových známek platných zatím
v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava.
Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., vyhlašuji:
1. Kolkové známky bývalého Protektorátu Čechy a Morava s vyznačeným letopočtem 1939, vydané vyhláškou ze dne 3. listopadu 1939, č. 27 Sb. z r. 1940, budou prozatímně nahrazeny opět kolkovými známkami republiky Československé s vyznačeným letopočtem 1938, vydanými vyhláškou ze dne 13. dubna 1938, č. 83 Sb. Kresba a barvy těchto kolkových známek odličují se od kresby a barvy zmíněné původní emise z roku 1938 v těchto směrech :
a) vrchní tisk nově vydávaných kolkových známek jest proveden u hodnot haléřových v barvě modré, u hodnot korunových v barvě karmínově červené;
b) ornamentální motiv podtisku zůstává nezměněn, jest však nyní proveden u hodnot haléřových v barvě karmínově červené, u hodnot korunových v barvě modré;
c) u korunových hodnot jest zkratka měnové jednotky „Kč“ nahrazena pouhým písmenem „K“.
2. Takto upravené kolkové známky budou vydány postupně podle potřeby v těchto hodnotách:
a) haléřových po 10 a 50 h,
b) korunových po 1 K, 3 K, 5 K, 8 K, 10 K, 30 K, 50 K a 200 K.
3. Kolkových známek této nově upravené emise 1938 lze používati k zapravení poplatků, daní a dávek s okamžitou platností, zatím však až do případného dalšího opatření, pouze na území země České a Moravskoslezské.
4. Dosavadních kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava s vyznačeným letopočtem 1939 možno používati pouze do 31. července 1945, po kterémžto dni se berou z oběhu.
Upotřebení těchto kolkových známek k zapravení poplatků, daní a